• تلفن: 02126355462
  • ایمیل: info@rashatick.com

راه کار سازمانی و مدیریت پروژه

ایجاد فرآیندهای مدیریت سازمان و پروژه بر اساس پلتفرم ها

مشاوره مدیریت سرمایه

مشاورین سرمایه گذاری با سال ها تجربه حضور در بازار سرمایه

مشاوره توسعه و بازاریابی

توسعه و بازاریابی کسب و کارها به روش نوین را از ما بخواهید

وام و تسهیلات

مشاوره دریافت وام و تسهیلات

تدوین استراتژی

تدوین استراتژی های ورود به بازار و توسعه